jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrno granátu je lemováno obrubou vláknitých minerálů