jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrna granátu jsou lemována obrubou z vláknitých minerálů