jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrno granátu má kolem sebe reakční lem vláknitých minerálů