jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrna granátu jsou korodována a vyplněna jinými minerály, mají tak vzhled podobný atolu