Reliktní stavba

Reliktně zachovaná zrna křemene v základní tkáni s počínající rekrystalizací
blastopsamitická stavba