Porfyroblastická stavba

Porfyroblast staurolitu velikostí převyšuje okolní lupenité agregáty muskovitu.
porfyroblastická stavba
Porfyroblasty granátu v eklogitu
porfyroblastická stavba
Porfyroblast granátu v rule, základní hmota je tvořena biotitem, křemenem a plagioklasem a má lepidogranoblastickou stavbu
porfyroblastická stavba
Porfyroblast amfibolu v sobě uzavírá zrna plagioklasu, amfibolit
porfyroblastická - poikilitická stavba
Porfyroblast amfibolu v sobě uzavírá drobná zrnka křemene, amfibolit
porfyroblastická - poikilitická stavba
Porfyroblast staurolitu uzavírající zrnka křemene, svor
porfyroblastická - poikilitická stavba
Zrna kalcitu uzavírající zrna pyroxenu, mramor
porfyroblastická - poikilitická stavba
Sloupcovitá zrna amfibolu uzavírající drobná zrnka křemene, zároveň se jedná o stavbu granonematoblastickou, amfibolit
porfyroblastická - poikilitická stavba