Homeoblastická stavba

Stavba tvořena lupenitými, přibližně stejně velikými agregáty muskovitu.
homeoblastická stavba
Xenomorfně omezená, přibližně stejně velká zrna křemene v rule.
homeoblastická stavba