Rekrystalizační stavby – podle relativní velikosti zrna

Stavba tvořena lupenitými, přibližně stejně velikými agregáty muskovitu.
homeoblastická stavba
Porfyroblast staurolitu velikostí převyšuje okolní lupenité agregáty muskovitu.
porfyroklastická stavba