Diablastická stavba

Stavba charakteristická vzájemným prorůstáním minerálů, na snímku je jemné prorůstání pyroxenu s plagioklasem
diablastická stavba
Hlavní ráz vtiskuje stavbě prorůstání amfibolu s křemenem
diablastická stavba
Hlavní ráz vtiskuje stavbě prorůstání amfibolu s křemenem
diablastická stavba