Nematoblastické stavby

Hornina se skládá ze sloupců amfibolu. Fotografováno v amfibolitu.
nematoblastická stavba
Jednotlivá sloupcovitá zrna amfibolu vytváří v amfibolitu nematoblastickou stavbu.
nematoblastická stavba