Granoblastická stavba

Je charakterizována přítomností zaoblených, hranatých nebo laločnatě či zubovitě do sebe zapadajících, víceméně izometrických zrn, v tomto případě křemene v rule.
granoblastická stavba
Téměř izometrická zrna křemene v rule.
granoblastická stavba
Téměř izometrická zrna křemene v rule.
granoblastická stavba
Viceméně izometrická hypautomorfně omezená zrna amfibolu v amfibolitu.
granoblastická stavba - mozaiková
Přímočaře omezená zrna kalcitu v mramoru
granoblastická stavba - mozaiková
Izometrická zrna křemene se zubovitým okrajem, ve fylitu
granoblastická stavba - zubovitá
Laločnatá, xenomorfně omezená zrna křemene, zde v rule vytváří granoblastickou strukturu.
granoblastická stavba - laločnatá
Laločnatá, xenomorfně omezená zrna křemene, zde v rule vytváří granoblastickou strukturu.
granoblastická stavba - laločnatá