jeden nikol zkřížené nikoly
 
Zrna kalcitu uzavírající zrna pyroxenu, mramor