jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblast staurolitu uzavírající zrnka křemene, svor