jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblast granátu v rule, základní hmota je tvořena biotitem, křemenem a plagioklasem a má lepidogranoblastickou stavbu