jeden nikol zkřížené nikoly
 
Porfyroblast staurolitu velikostí převyšuje okolní lupenité agregáty muskovitu.