jeden nikol zkřížené nikoly
 
Xenomorfně omezená, přibližně stejně velká zrna křemene v rule.