jeden nikol zkřížené nikoly
 
Stavba tvořena lupenitými, přibližně stejně velikými agregáty muskovitu.