jeden nikol zkřížené nikoly
 
Hlavní ráz vtiskuje stavbě prorůstání amfibolu s křemenem