jeden nikol zkřížené nikoly
 
Stavba charakteristická vzájemným prorůstáním minerálů, na snímku je jemné prorůstání pyroxenu s plagioklasem