jeden nikol zkřížené nikoly
 
Stavba vznikající odmísením a často také metasomatickým zatlačováním draselných živců albitem, jehož lamely uspořádáním připomínají šachovnici.