jeden nikol zkřížené nikoly
 
Xenomorfně omezená zrna křemene v rule.