jeden nikol zkřížené nikoly
 
Hypautomorfně omezené zrno turmalínu v rule.