jeden nikol zkřížené nikoly
 
Automorfně omezené zrno granátu v chiastolitové břidlici. Ostatní minerály na snímku jsou převážne chiastolit, muskovit a křemen.