jeden nikol zkřížené nikoly
 
Jednotlivá sloupcovitá zrna amfibolu vytváří v amfibolitu nematoblastickou stavbu.