jeden nikol zkřížené nikoly
 
Hornina se skládá ze sloupců amfibolu. Fotografováno v amfibolitu.