jeden nikol zkřížené nikoly
 
Přímočaře omezená zrna kalcitu v mramoru