jeden nikol zkřížené nikoly
 
Viceméně izometrická hypautomorfně omezená zrna amfibolu v amfibolitu.