jeden nikol zkřížené nikoly
 
Laločnatá, xenomorfně omezená zrna křemene, zde v rule vytváří granoblastickou strukturu.