jeden nikol zkřížené nikoly
 
Téměř izometrická zrna křemene v rule.