jeden nikol zkřížené nikoly
 
Je charakterizována přítomností zaoblených, hranatých nebo laločnatě či zubovitě do sebe zapadajících, víceméně izometrických zrn, v tomto případě křemene v rule.