Plástevnatá stavba

Výrazná plošně paralelní staba podmíněná tabulkovitě odlučnými polohami, grafitická rula
plástevnatá stavba
Výrazná plošně paralelní staba podmíněná tabulkovitě odlučnými polohami, granulit
plástevnatá stavba
Výrazná plošně paralelní staba podmíněná tabulkovitě odlučnými polohami, sericitická břidlice
plástevnatá stavba