Páskovaná stavba

Pásky slíd a pásky křemene a živců se pravidelně střídají, rula
páskovaná stavba
Páskovaná stavba, krystalická břidlice
páskovaná stavba
Páskovaná stavba v rule, střídají se pásky slíd a křemene a živce
páskovaná stavba