Lineárně paralelní stavba (lineace)

Lineárně paralelní stavba, stébelnatá rula
lineárně paralelní stavba
Lineárně paralelní stavba, stébelnatá rula
lineárně paralelní stavba
Lineárně paralelní stavba, stébelnatá rula
lineárně paralelní stavba