Popisné dělení staveb

Amfibolit
všesměrná stavba
Plošně paralelní stavba, fylit
plošně paralelní stavba
Lineárně paralelní stavba, stébelnatá rula
lineárně paralelní stavba
Vyrostlice živců v rule vytváří okatou stavbu
okatá stavba
Spilosit - slín vypálený na kontaktu s výlevnou horninou
skvrnitá stavba
Pásky slíd a pásky křemene a živců se pravidelně střídají, rula
páskovaná stavba
Výrazná plošně paralelní staba podmíněná tabulkovitě odlučnými polohami, grafitická rula
plástevnatá stavba
Uzlíkatá břidlice
uzlíkatá stavba
Plodová břidlice
plodová stavba
V hornině je výrazně vyvinutá lineárně paralelní stavba v podobě stébel, rula
stébelnatá stavba