V hornině je výrazně vyvinutá lineárně paralelní stavba v podobě stébel, rula