Výrazná plošně paralelní staba podmíněná tabulkovitě odlučnými polohami, sericitická břidlice