Páskovaná stavba v rule, střídají se pásky slíd a křemene a živce