jeden nikol zkřížené nikoly
 
Pásky slíd a pásky křemene a živců se pravidelně střídají, rula