Spilosit - slín vypálený na kontaktu s výlevnou horninou