jeden nikol zkřížené nikoly
 
Plošně paralelní stavba, svor