Ultramylonitová stavba

Ultramylonit. Konečná etapa kataklastické metamorfózy, kdy vlivem tlaku dochází k úplnému rozdrcení původních zrn a původní charakter horniny je zcela setřen.
ultramylonitová stavba
Ultramylonit. Konečná etapa kataklastické metamorfózy, kdy vlivem tlaku dochází k úplnému rozdrcení původních zrn a původní charakter horniny je zcela setřen.
ultramylonitová stavba