jeden nikol zkřížené nikoly
 
Ultramylonit. Konečná etapa kataklastické metamorfózy, kdy vlivem tlaku dochází k úplnému rozdrcení původních zrn a původní charakter horniny je zcela setřen.