jeden nikol zkřížené nikoly
 
Vzrůstající drcení, většina původních zrn je rozdrcena na jemnozrnou drť. Jen některá zrna jsou zachována. Ta připomínají porfyroblasty, jsou však reliktně zachována, proto se pro ně užívá termínu porfyroklasty. Na snímku jsou porfyroklasty tvořeny zrny křemene.