jeden nikol zkřížené nikoly
 
Další etapa kataklastické metamorfózy. Je patrné intenzivnější drcení jednotlivých zrn křemene a plagioklasu. Původní zrna jsou lemována drobnými drcenými úlomky.