jeden nikol zkřížené nikoly
 
Pokročilejší stádium kataklazy, zrno plagioklasu je rozlámáno