jeden nikol zkřížené nikoly
 
Plastická deformace plagioklasu v rule. Detail zrna plagioklasu v rule v prvních stadiích kataklastické metamorfózy. Vidíme zde typický projev počátku kataklastické metamorfózy, kdy se účinek tlaku projevuje vznikem anomálních optických vlastností minerálu. V tomto případě se jedná o ohyb lamel.