Polyschematické stavby - merismit

Prožilkování probíhá všemi směry, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
merismit
Prožilkování probíhá všemi směry, migmatitizovaná rula, Vanov
merismit
Prožilkování probíhá všemi směry, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
merismit