Polyschematické stavby - flebit

Převážně paralelní žilky pronikají celou masou horniny, místy se čočkovitě rozšiřují, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
flebit
Převážně paralelní žilky pronikají celou masou horniny, místy se čočkovitě rozšiřují, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
flebit
Převážně paralelní žilky pronikají celou masou horniny, místy se čočkovitě rozšiřují, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
flebit
Převážně paralelní žilky pronikají celou masou horniny, místy se čočkovitě rozšiřují, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
flebit