Polyschematické stavby - stromatit

Stavba typická střídáním poloh různého složení, polohy mají charakter rovinných pásků, které se vzájemně neprotínají, na snímku erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
stromatit
Stavba typická střídáním poloh různého složení, polohy mají charakter rovinných pásků, které se vzájemně neprotínají, na snímku migmatitizovaná rula, Vanov
stromatit
Stavba typická střídáním poloh různého složení, polohy mají charakter rovinných pásků, které se vzájemně neprotínají, na snímku erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
stromatit