Polyschematické stavby

Stavba typická střídáním poloh různého složení, polohy mají charakter rovinných pásků, které se vzájemně neprotínají, na snímku erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
stromatit
Převážně paralelní žilky pronikají celou masou horniny, místy se čočkovitě rozšiřují, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
flebit
Prožilkování probíhá všemi směry, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
merismit
Stavba charakteristická čočkovitými nebo okatými útvary v základní mase horniny, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
oftalmit
Stavba charakterizovaná nepravidelnými zklikacenými žilkami měnící se mocnosti, erlán-amfibolitový stromatit, Bukovice
ptygmatit
Obrázek není k dispozici
anatexit (nebulit)